Výbor Urbárskej obce v Krasňanoch pozýva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. júla 2021 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.