Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR žiada o súčinnosť vo veci získania prehľadu počtu chovu ošípaných na území našej obce.

Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú len 1 ošípanú pre vlastnú potrebu), aby v termíne do 12.12.2018 nahlásili na Obecnom úrade Krasňany meno, priezvisko, adresu chovateľa a počet chovaných ošípaných.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť registrácie chovov ošípaných (aj pre vlastnú potrebu čo i len jeden kus ošípanej) a na povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RPVS, Jedľová 44, Žilina.

Dokument na stiahnutie:  Žiadosť o súčinnosť   (449.66 Kb)