Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v utorok 16.04.2019 v čase od 07:30 hod do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné čísla domov 1, 6, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 157, 163, 165, 167, 298  a odberné miesto 24ZSS7223401000Q.