ZS_s_MS_zapis_do_1.triedy_mZákladná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že zápis do 1. triedy pre školský rok 2019/2020 bude vo štvrtok 11. apríla 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budove ZŠ v miestnosti prvej triedy. 

Prineste si:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča,
  • 16,- Eur na poplatok za balíček do prvej triedy,
  • v prípade zdravotných problémov podklady od lekára,
  • vyplnený zápisný list (tlačivo k dispozícii v MŠ, ZŠ, alebo na požiadanie zašleme emailom).