Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.

V súvislosti s opatrením si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie:

  • posúvajú sa termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom termíne a samotnej organizácii zápisu a jeho on-line možnosti Vás budeme včas informovať.
  • podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
  • vznikla nová platforma na dištančné vzdelávanie – webová stránka ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

Pošta Varín - od 25.03.2020 do 03.04.2020 otvorená v čase od 8:00 do 12:00 hod.


Slovenská autobusová doprava Žilina - od 23.03.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime. Do prázdninového režimu bude zapracovaná redukcia autobusových spojov.

Dokument na stiahnutie: Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.03.2020


Obec Krasňany oznamuje, že v zmysle zavádzania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID–19 bude v dňoch od 13.3.2020 do 27.3.2020 Obecný úrad pracovať v obmedzenom režime od 08:00 hod. do 11:00 hod.. Žiadame obyvateľov obce, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky 041/5692 381, elektronicky, prípadne využili poštový kontakt. Obecný úrad bude fungovať v súvislosti s vybavovaním stránok len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej telefonickej dohode. Žiadame občanov, aby v maximálnej miere obmedzili osobnú návštevu obecného úradu.
Podpisy ani listiny sa neoverujú.
Obecný úrad nebude vyhlasovať ambulantný predaj.
Za porozumenie ďakujeme.


Obecná knižnica v Krasňanoch - zatvorená od 12. marca 2020 až do odvolania.


Posilňovňa v budove obecného úradu - zatvorená do odvolania.


Farský úrad Varín oznamuje občanom, že v Dome smútku v Krasňanoch nebudú bohoslužby až do odvolania.


Roľnícke družstvo Terchová, Nová Farma Krasňany pozastavuje od 16. marca 2020 predaj mlieka.


TES MEDIA, s.r.o. Žilina - z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia bude Klientské centrum ZATVORENÉ. Naďalej sú zákazníkom k dispozícii na tel. číslach 041/500 54 08  (pondelok-piatok 8.00-16.00), 0917 678 799 (pondelok-piatok 8.00-20.00, sobota 9.00-20.00). Technickí pracovníci budú opravy vykonávať len mimo domácností klientov. Opatrenia platia do odvolania.