Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad.

 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU - 28.04.2020 (utorok) od 7.00 hod.

Objemný odpad nemusíte nikam nosiť, stačí ho vyložiť pred oplotenia rodinných domov. Nadrozmerný alebo objemný odpad je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.
Zbierajú sa koberce, podlahoviny, nábytok, matrace, okná a dvere bez skla, detské kočíky, toalety a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu, zmesový komumálny odpad !!!


ZBER ELEKTROODPADU - 20.05.2020 (streda)

Odpad sa bude zbierať autom po obci. Firma EKORAY odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

Odovzdávať môžete:

  • Veľké domáce spotrebiče - práčky, sušičky, elektrické sporáky, elektrické pece, mikrovlnné rúry, chladničky, mrazničky, elektrické radiátory ...
  • Malé domáce spotrebiče - vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, ventilátory ...
  • Informačné a telekomunikačné zariadenia - počítače, monitory, tlačiarne, notebooky, kalkulačky, faxy, telefónne prístroje, mobilné telefóny, váhy, písacie stroje, elektronické diáre, písacie stroje ...
  • Spotrebná elektronika - rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, DVD ...
  • Olovené batérie
  • Svetelné zdroje - lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky ...
  • Elektrické a elektronické nástroje - vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zváračky, kosačky ...

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 23.05.2020 (sobota) od 7.00 do 12.00 hod.

Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou.

Zbierajú sa farby, riedidlá, prípadne prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, rastlinné oleje /nezmiešavať/, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky, monočlánky, batérie.
Nebezpečný odpad, tekutý, práškový alebo drobný kusový odpad musí byť v uzavretých a tesných nádobách !!!

NEBUDÚ sa zbierať pneumatiky, azbest, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nadrozmerný a biologický odpad !!!