Oznamujeme rodičom, ktorí potrebujú MŠ pre dieťa v čase letných prázdnin od 01.07.2020 do 17.07.2020, aby záujem o MŠ záväzne nahlásili pani učiteľkám do piatku 12.06.2020.

 

Stravné a poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ sa hradí v plnej výške vopred. Platby sa musia uhradiť do pondelka 26.06.2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany dňa 07.06.2018 schválilo, že prevádzka MŠ bude v čase prázdnin

  • pri počte 15 detí zamestnaných matiek,
  • poplatok na jedno dieťa 30,00 €, dve deti 40,00 €.