SHMÚ dňa 16. 08. 2020 o 17:10 h vydal meteorologickú výstrahu 2. stupňa – BÚRKY pre okres Žilina na dobu od 17.08.2020 11:00 hod do 19.08.2020 do 00:00 hod.

V okrese Žilina je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 60 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 18 – 25 m/s (65 – 90 km/h), pričom po dobu platnosti výstrahy môžu byť ojedinele kumulované úhrny zrážok 60 až 110 mm.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody so svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.