zverejnené 20.01.2021

Uznesenie vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021


zverejnené 13.01.2021

Vestník vlády SR - Čiastka 31
Táto vyhláška ustanovuje izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19; karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie; úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.
Na účely tejto vyhlášky antigénový test je diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 vykonaný v mobilnom odberovom mieste alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva: Čiastka 31/2020


zverejnené 02.01.2021

Na Slovensku platí od 1. januára 2021 od 05:00 hod. prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára 2021Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí na základe ktorej sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby:  Čiastka 38/2020 vydaná 31.12.2020


zverejnené 30.12.2020

Uznesenie vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020, ktorým sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV: Uznesenie vlády SR č. 807/2020


zverejnené 18.12.2020

Čiastka 26 - vydaná dňa 17.12.2020
 
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb, VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí: Čiastka 26 vydaná dňa 17.12.2020

zverejnené 10.12.2020

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa prevádzky škôl: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Čiastka 19 - vydaná dňa 03.12.2020
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky: Čiastka 19 vydaná dňa 03.12.2020

Čiastka 20 - vydaná dňa 04.12.2020
OZNÁMENIE Ministerstva obrany SR o vydaní metodického pokynu ministra obrany SR o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti a VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl: Čiastka 20 vydaná dňa 04.12.2020


zverejnené 13.11.2020

Predĺženie núdzového stavu o ďalších 45 dní
Uznesenie vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu


zverejnené 05.11.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020: Uznesenie vlády SR č. 704/2020


zverejnené 28.10.2020

Uznesenie vlády č. 693 z 28.10.2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia od 02.11.- 08.11.2020:  Uznesenie vlády č. 693/2020


zverejnené 23.10.2020

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020


zverejnené 15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rúška od 15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky od 15.10.2020


zverejnené 14.10.2020

Uznesenie vlády SR č. 645/2020 z 12.októbra 2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti


zverejnené 13.10.2020

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:
(Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.)

RÚŠKA

 • Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
 • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY

 • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
 • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
 • Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 • Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19.
 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
 • V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe.
 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel.
 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 hod. do 11:00 hod., nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.
 • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

zverejnené 30.09.2020

V súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 ( teda polnocou) na 45 dní ( koniec polnocou zo 14.11.2020 na 15.11.2020)
Dokument na stiahnutie:  Uznesenie vlády SR 587/2020 - núdzový stav od 01.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška od 01.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hranice od 01.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky a HP od 01.10.2020


zverejnené 18.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hranice od 18.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky od 18.09.2020


zverejnené 16.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška od 14.09.2020


zverejnené 11.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID- spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2  (deviata aktualizácia)


zverejnené 04.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia)


zverejnené 01.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR - rúška
Opatrenie ÚVZ SR - hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky
Opatrenie ÚVZ SR - zamestnavateľ


zverejnené 28.08.2020

Nové opatrenia v súvislosti s výskytom COVID-19

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a  konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

CESTOVANIE:

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.

Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

 

HROMADNÉ PODUJATIA / PREVÁDZKY

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“

Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.

 

RÚŠKA

Rúška budú od 2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“