Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

16.03.2021 (utorok) od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Vypnuté budú:  číslo 304 a odberné miesto 24ZSS45846570004.

18.03.2021 (štvrtok) od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Vypnuté budú nasledovné čísla domov: 103, 104, 105, 293, 305, 401, 405 a odberné miesta 24ZSS45522760003, 24ZSS4504540000D, 24ZSS4506886000X, 24ZSS4506889000I, 24ZSS4506896000R, 24ZSS4506900000U, 24ZSS45191360005, 24ZSS4530493000H, 24ZSS45414390006, 24ZSS4541836000U, 24ZSS45595640007, 24ZSS45694210007, 24ZSS4570191000I, 24ZSS4575702000G, 24ZSS7337429000Y.