Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že podávanie žiadostí do MŠ sa uskutoční v dňoch od 03.05. do 14.05.2021, v čase od 10:30 do 12:00 hod. v budove materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa prinesie:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní.

Dokument na stiahnutie: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie