Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 31.05., 01.06. a 02.06.2021 od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.