Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 15.07.2021 v čase od 07:30 hod. do 19:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.