Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v dňoch 17.08.2021 v čase od 07:30 do 21:30 hod. a 18.08.2021 v čase od 07:30 hod. do 21:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.