Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 04.10.2021 v čase od 07:30 do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.