Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina oznamuje, že z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v piatok 01.10.2021 NEBUDE PRERUŠENÁ distribúcia elektriny v našej obci.