Na základe prijatých epidemiologických opatrení v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 oznamujeme, že podpisy a listiny overujeme len cez okno. Treba zaklopať na okno, prípadne si vopred dohodnúť termín.

Žiadame obyvateľov obce a ostatných klientov, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky 041/5692381, elektronicky, prípadne využili poštový kontakt.