Prosíme obyvateľov obce, aby odpad, ktorý vznikne zametaním ulíc (kamienky), nedávali do smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad, nakoľko to tam nepatrí. Je potrebné tento odpad vložiť zvlášť do vedra, príp. do vreca, ktoré zamestnanci obce pri upratovaní komunikácií zoberú.

Čistenie miestnych komunikácií začne 1. apríla 2022.