Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode v našej obci bude v stredu 12.10.2022 prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., (resp. do odstránenia poruchy) na Okružnej ulici (aj bytovky), na ulici kpt. Nálepku a IBV Kút.

Z dôvodu odstávky pitnej vody bude dňa 12.10.2022 prerušená prevádzka v materskej škole, v školskej družine a v školskej jedálni. Variť sa nebude ani pre dôchodcov.