Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v pondelok 07. novembra 2022 v čase od 06:30 hod do 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.