Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2023,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť na základe dedičského konania podáva daňové priznanie v priebehu kalendárneho roka.

Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na povinnosť psa staršieho ako 6 mesiacov prihlásiť do evidencie, príp. odhlásiť psa z evidencie /úhyn, strata/.

Daňové priznanie je možné poslať poštou na Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín alebo elektronicky na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníčky obecného úradu na tel. č. 041/5692381.

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Dokument na stiahnutie: pdfPriznanie k dani z nehnuteľností, ...