Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 17. - 20. apríla 2023 v čase od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.