660_vyrocie_m

Obec Krasňany, FS DÚHA a DHZ obce Krasňany Vás srdečne pozývajú na obecné slávnosti Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krasňany, ktoré sa uskutočnia 23. - 24. augusta 2014 v športovom areáli.

 

Program:

Sobota 23.08.2014
09:00 Prezentácia hasičských družstiev
10:00 Hasičská súťaž o Putovný pohár Memoriál Miroslava Cigánika
12:00 Vyhodnotenie súťaže
Nedeľa 24.08.2014
10:00 Slávnostná sv. omša na nádvorí kaštieľa Krasňany - celebruje Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček
13:30 Príhovor starostu obce, predstavenie knižnej publikácie "Krasňany našich predkov",
Udelenie čestného občianstva prezidentovi Kia Motors Slovakia, s.r.o., p. Eek-Hee Lee
14:00 Kultúrny program
Učinkujúci: Heligonkári z Krasnian, Ľudová hudba Pupov, Spevácka skupina Krasňanka, Spevácka skupina Tíšina, Ľudová hudba Janky Ďuranovej, Roman Bienik a Helena Záhradníková – fujara, spev, Oprášené krpce, Ján Chudoba – heligonkár, Folklórne zoskupenie Šorce, Spevácka skupina z Gminy Strumień, FS DÚHA a Dúhovčatá Krasňany
20:00 Tanečná zábava
23:00 Ohňostroj


Sprievodný program: ľudové remeslá
O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané.