Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s. Žilina oznamujeme termín vývozu odpadu v našej obci počas vianočných sviatkov: sobota 27.12.2014  (namiesto piatku 26.12.2014).