Posedenie_dochodcov_2016Obec Krasňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva všetkých seniorov našej obce na kultúrne posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym programom. Streda 19. októbra 2016 o 16:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.