MAS_woskhop_14.09.2017_mVážení priatelia, obyvatelia mikroregiónu terchovskej doliny, zástupcovia samospráv, podnikateľov, mimovládnych organizácií, pozývame Vás na workshop/pracovné stretuntie, ktorý organizuje Združenie obcí Mirkoregión Terchovská dolina v spolupráci s ďalšími partnermi a je zameraný na udržiavanie jedinečného rázu našich obcí a udržateľný a citlivý rozvoj sídel a starostlivosť o krajinu.

V rámci projektu „Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu“, ktorý bol podporený z  Programu obnovy dediny (Environmentálny fond SR) sa pripravuje publikácia zameraná na túto problematiku a náš mikroregión, preto by sme radi nadviazali na aktivity, ktoré sa začali v roku 2015 spoločne s vydaním knihy DEDINAMI – krajina architektúra mikroregiónu terchovskej doliny.  Uvedomujeme si, že problematika rozvoja sídel a starostlivosti o krajinu je komplexná a zložitá, často býva predmetom diskusií a rôznych pohľadov, preto medzi sebou radi uvidíme zástupcov rôznych sektorov, aby sme mohli spoločne konštruktívne rozvíjať túto tému v prospech nášho mikroregiónu, ktorý si to určite zaslúži.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Peter Madigár,manažér združenia