Obecný úrad v Krasňanoch organizuje dňa 28. augusta 2018 (utorok) zájazd do Poľska. Program zájazdu: odchod autobusu od obecného úradu: 07:30 hod. návšteva družobnej obce Strumień prehliadka okrasných kvetinových záhrad v Goczalkowiciach spojená s možnosťou nákupu kvetov a ďalší program 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na Obecnom úrade v Krasňanoch, tel č. 041/5692 381.
Zájazd je bezplatný.