Stanovené termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2020:

 

10.01. 14.02. 13.03. 17.04. 15.05. 12.06. 10.07. 14.08. 11.09.

09.10.

zrušená

13.11.

zrušená

11.12.

zrušenáČas preskúšania: v stanovený deň o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.