Stanovené termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2019:

 

11.01. 08.02. 08.03. 12.04. 10.05. 14.06. 12.07. 09.08. 13.09. 11.10. 08.11. 13.12.Čas preskúšania: v stanovený deň o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.