V tabuľke sú uvedené demografické údaje z rokov 2009 až 2018. Uvedené sú podrobné počty i s vekovými kategóriami.

  2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Celkový počet obyvateľov
k 31.12.
1253 1266 1277 1275 1283 1303 1330 1343 1384 1443 1498
z toho počet obyvateľov nad 15 rokov 1000 1021 1036 1035 1056 1066 1087 1099 1121 1159 1188
do 15 rokov 253 245 241 240 227 237 243 244 263 284 310
Priemerný vek 33,28 34,26 35,27 35,53 35,88 35,98 36,16 36,35 36,45 36,39 36,14
Deti (do 15 rokov) 253 245 241 240 227 236 243 244 263 284 310
dievčatá 125 125 125 124 120 128 131 129 137 147 153
chlapci 128 120 116 116 107 108 112 115 126 137 157
Mládež (od 15 do 18 rokov) 64 65 62 53 59 58 59 50 46 38 41
dievčatá 32 28 24 22 28 25 25 25 24 23 24
chlapci 32 37 38 31 31 33 34 25 22 15 17
Dospelí 936 956 974 982 997 1009 1028 1049 1075 1121 1147
ženy 478 488 500 496 496 504 513 515 528 549 563
muži 458 468 474 486 501 505 515 534 547 572 584
Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. do 31.12.
Prihlásení k trvalému pobytu 30 27 17 6 17 21 34 28 50 74 77
Odhlásení z trvalého pobytu 5 3 15 16 16 10 22 20 21 26 29
Narodení 22 12 16 18 18 20 21 17 19 18 21
Zomrelí 12 13 7 10 10 10 7 11 8 8 15
Celkový prírastok obyvateľov 35 13 11 9 21 26 14 40 58 54
Celkový úbytok obyvateľov 2
Počet uzatvorených manželstiev 8 7 14 8 5 16 10 14 9 17 15