Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Streda, 15 Máj 2019 07:20
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
dňom 15.05.2018 od 06.00 hod..
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!