Skola_volaRiaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krasňany oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore. Žiaci prvého ročníka si prinesú školské tašky a prezúvky.

Pred slávnostným otvorením sa bude konať svätá omša v kaplnke v Krasňanoch o 8:00 hod. Materská škola začína svoju prevádzku 2. septembra 2019.    

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore ZŠ s MŠ vo Varíne (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy).

Pri  tejto  príležitosti  sa odslúži slávnostná svätá omša 2.9.2019 o 8.00 hod. vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.

Zápisné lístky na školské stravovanie v školskej jedálni dostanú žiaci od triednych  učiteľov. Na stravu je potrebné prihlásiť sa u triednych učiteľov v pondelok 2.9.2019. Strava pre žiakov ZŠ bude poskytnutá až od utorka 3.9.2019.

Zápisné lístky do Školského klubu detí žiaci dostanú od triednych učiteľov alebo od pani vychovávateliek.