19. zasadnutie OZ obce Krasňany
Streda, 07 August 2013 07:30
Dňa 08. augusta 2013 (štvrtok) o 16:30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 19. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Pozor zmena. Pôvodný čas bol 17:00 hod.

Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Riešenie spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany
  4. Rôzne
  5. Záver
Dokument na stiahnutie:  Pozvánka na OZ 08.08.2013   (77.49 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!