Od 11. do 14. októbra 2013 bude za obecným úradom umiestnený veľkokapacitný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať staré pneumatiky.