Obecný úrad v Krasňanoch oznamuje miesto uloženia písomnosti na meno Alexandra Stanková, nar. 1978.
Vyvesené od 11.11.2013 do 26.11.2013

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf:Oznámenie o uložení zásielky   (64.89 Kb)