Obecný úrad v Krasňanoch oznamuje miesto uloženia písomnosti na meno Radovan Sotolár, nar. 1983.
Vyvesené od 19.11.2013 do 04.12.2013.

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Oznámenie o uložení zásielky   (65.66 Kb)