Výročné valné zhromaždenie
Pondelok, 13 Január 2014 09:57
Výbor Urbárskej obce v Krasňanoch pozýva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 26. januára 2014 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Členovia urbáru, ktorí ešte neodovzdali dedičské osvedčenia, prinesú fotokópie týchto osvedčení a fotokópie úmrtných listov.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!