Pozvánka na obecné slávnosti
Piatok, 01 August 2014 10:44

660_vyrocie_m

Obec Krasňany, FS DÚHA a DHZ obce Krasňany

Vás srdečne pozývajú na obecné slávnosti
Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krasňany,

ktoré sa uskutočnia 23. - 24. augusta 2014 v športovom areáli.
Program:
Sobota 23.08.2014
09:00
Prezentácia hasičských družstiev
10:00
Hasičská súťaž o Putovný pohár Memoriál Miroslava Cigánika
12:00
Vyhodnotenie súťaže
Nedeľa 24.08.2014
10:00
Slávnostná sv. omša na nádvorí kaštieľa Krasňany - celebruje Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček
13:30
Príhovor starostu obce, predstavenie knižnej publikácie "Krasňany našich predkov",
Udelenie čestného občianstva prezidentovi Kia Motors Slovakia, s.r.o., p. Eek-Hee Lee
14:00
Kultúrny program
Učinkujúci: Heligonkári z Krasnian, Ľudová hudba Pupov, Spevácka skupina Krasňanka, Spevácka skupina Tíšina, Ľudová hudba Janky Ďuranovej, Roman Bienik a Helena Záhradníková – fujara, spev, Oprášené krpce, Ján Chudoba – heligonkár, Folklórne zoskupenie Šorce, Spevácka skupina z Gminy Strumień, FS DÚHA a Dúhovčatá Krasňany
20:00
Tanečná zábava
23:00 Ohňostroj

Sprievodný program:
ľudové remeslá
O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané.

 

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!