Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 14. - 15. októbra 2014 bude v našej obci realizovaný zber objemného odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na troch miestach:

  • za Obecným úradom,
  • pri Požiarnej zbrojnici,
  • na konci druhej ulice (pri Výhonoch).

Do kontajnerov môžete vhadzovať nábytok, koberce, nepoužiteľné šatstvo, matrace, kočíky, podlahové krytiny, záhradný nábytok, vane, umývadlá, toalety, okná, dvere a iný objemný komunálny odpad.

Žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali elektroniku, pneumatiky a odpad zo záhrad.
Zber pneumatík bude 04. - 05. novembra 2014.