V dňoch 04. a 05. novembra 2014 sa v našej obci uskutoční zber pneumatík. Veľkokapacitný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať staré a opotrebované pneumatiky, bude umiestnený za obecným úradom.