Jarné upratovanie našej obce
Štvrtok, 09 Apríl 2015 19:35
Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné upratovanie uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, vyvážajú komunálny odpad do voľnej prírody a takto znečisťujú naše životné prostredie.

Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec, apríl a máj. Tieto mesiace Dobrovoľná požiarna ochrana SR vyhlasuje každoročne akciu „Jarné upratovanie a ochrana lesov pred požiarmi".

Preto výbor DHZ obce Krasňany vyhlasuje brigádu na akciu "Jarné upratovanie našej obce"  na deň 11. apríla 2015 (sobota), kde chceme pozvať okrem všetkých hasičov aj školákov, študentov, ale aj spoluobčanov, aby sa zapojili do prác pri čistení a zbere komunálneho odpadu v okolí našej obce. Dokážme našej prírode, že nám nie je ľahostajná. Každú pomocnú ruku privítame. So sebou si treba priniesť pracovné rukavice. Zraz je o 9:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou.


Jozef Trnka, predseda DHZ obce Krasňany
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!