Kia Summer Daily Camp 2015
Piatok, 29 Máj 2015 10:16
Vážení rodičia, spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Pontis organizuje aj tento rok anglický letný tábor Kia Summer Daily Camp 2015, ktorý bude realizovaný dennou formou v dvoch turnusoch:
1. turnus: 10.augusta – 14.augusta 2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00
2. turnus: 17.augusta – 21.augusta 2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00

 

Kritéria výberu:

  • Dieťa býva v jednej z okolitých obcí pri KMS: Gbeľany, Teplička nad Váhom, Varín, Nededza, Krasňany, Mojš
  • Dieťa je žiakom 4.-8. ročníka Základnej školy
  • Dieťa musí byť hodnotené v druhom polroku aktuálneho školského roka z predmetu Anglický jazyk (doložiť kópiu vysvedčenia)
  • V prípade vyššieho počtu prihlásených, uprednostnení budú tí, ktorí sa v minulosti ešte nezúčastnili jazykového tábora organizovaného spoločnosťou Kia Motors

Dôležité informácie:

  • Denný tábor bude prebiehať od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 14:00. Počas celej doby bude pre deti zabezpečený program, ktorý vedie jazyková škola
  • Pre deti bude zabezpečená autobusová doprava na miesto denného tábora a doprava domov
  • Stravovanie a pitný režim budú zabezpečené (desiata, obed, olovrant), v prípade špeciálneho stravovacieho režimu dieťaťa, nezabudnite požiadavky uviesť do prihlášky
  • Dieťa bude počas trvania tábora poistené
  • Náklady na tábor sú hradené z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

K prihláške zatiaľ nie je nutné priložiť vysvedčenie. Doložíte ho dodatočne, po ukončení školského roka.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!