NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2014
Pondelok, 30 November 2015 12:44
Dávame do pozornosti návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 najneskôr do 11. decembra 2015:
  • písomne alebo osobne:  Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 30.11.2015
Zvesené: 15.12.2015
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!