Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 15. - 18. apríla 2016 bude v našej obci realizovaný zber objemného odpadu. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený za obecným úradom.

Do kontajnera môžete vhadzovať nábytok, koberce, nepoužiteľné šatstvo, matrace, kočíky, podlahové krytiny, záhradný nábytok, vane, umývadlá, toalety, okná, dvere (bez skla) a iný objemný komunálny odpad.

Žiadame občanov, aby do tohto kontajnera nevhadzovali elektroniku, pneumatiky, odpad zo záhrad a nebezpečný odpad - farby, riedidlá.