Automobilová Junior Akadémia 2016
Streda, 08 Jún 2016 22:06
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Kia Motors Slovakia Vám predstavuje Automobilovú Junior Akadémiu 2016, ktorá sa uskutoční v termíne od 25.07.2016 do 29.07.2016 v čase od 07:00 do 16:00 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Účastníci Automobilovej Junior Akadémie 2016 zažijú počas trvania 5 dní univerzitný život, ktorý sa skladá z množstva zaujímavých prednášok zameraných na automobilový priemysel vrátane cvičení, kde si budú mať možnosť príklady aj prakticky vyskúšať. Okrem iného budú vidieť priestory výrobného závodu Kia  Motors a vyskúšajú si stavbu automobilového modelu. V zaujímavom programe si prejdú pozíciami ako automechanik, strojár, elektromechanik, lakovník,... . Ako súčasť ich univerzitného pôsobenia program zavŕšia slávnostnou ceremóniou - promóciou.

Dôležité detaily:
  • Povinnosť uhradiť účastnícky poplatok 60,- € / účastník
  • Akadémia je určená žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl
  • Je potrebné sledovať web stránku, kde je možné žiaka prihlásiť: http://ajakademia.sk/prihlaska-2/
  • Stravovanie vrátene pitného režimu, poistenie, autobusová doprava v rámci programu ako aj animátori budú zabezpečení
  • Začiatok / koniec každého dňa bude na Žilinskej univerzite.
Pre viac informácii: http://ajakademia.sk/

AJA_letak_Zilina_m
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!