Mikulas_2016Teším sa na všetky deti z Krasňan
7. decembra o 16:00 hod.
pri požiarnej zbrojnici.

Váš Mikuláš