Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Piatok, 07 Júl 2017 18:02
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 07.07.2017 od 07.00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Dokument na stiahnutie:   Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru   (706.34 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!