Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v nasledovných dňoch: 23.08.2017  od 7:00 do 19:00 hod. 24.08.2017  od 7:00 do 19:00 hod.