Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa: 19.09.2017 od 7:30 do 16:30 hod.