Oznámenie o začiatku školského roka
Streda, 30 August 2017 16:32
Riditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krasňany oznamuje, že začiatok školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra o 9:00 hod..  Žiaci prvého ročníka si prinesú školské tašky a prezuvky.

Materská škola začína svoju prevádzku dňa 04. septembra 2017.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9:00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy).  

Pri tejto príležitosti sa odslúži slávnostná svätá omša 04.09.2017 o 8:00 hod. vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.

Riaditeľka školy ďalej oznamuje rodičom žiakov, ktorí sa budú chcieť stravovať v školskej jedálni, aby nahlásili záujem u triednych učiteľov, od ktorých dostanú prihlášku. Zápisné lístky do Školského klubu žiaci dostanú od triednych učiteľov alebo od pani vychovávateliek.  
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!