V dňoch 22.09 - 24.09. 2017 sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu. V obci budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať koberce, podlahoviny, nábytok, bytové jadrá, matrace, detské kočíky, záhradný nábytok, umývadlá, toalety, vane, okná a dvere (bez skla!) a iný nadrozmerný komunálny odpad.

Žiadame občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali elektroodpad, BIO odpad (lístie, konáre, trávu), nebezpečný odpad (farby, oleje, riedidlá) a pneumatiky.